Navigácia

Obsah

Projekt „Život mladých pod kontrolou“

Typ: ostatné
Projekt „Život mladých pod kontrolou“ 1Zamestnanci aj deti z Centra pre deti a rodiny Ružomberok sa zapojili do programu „Život mladých pod kontrolou“.

V marci 2019 sa zamestnanci Centra zúčastnili workshopu, kde im bola predstavená metodika na rozvoj vzdelávania v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti určená pre deti zo znevýhodneného prostredia a teda aj detí žijúce v Centrách, či internátnych školách.  Zámerom projektu je priblížiť deťom svet financií a to primerane ich veku a schopnostiam. Prináša im zmysluplné učenie pre život a pomáha porozumieť základným finančným produktom. Sociálno-finančné vzdelávanie má pomôcť deťom a mladým ľuďom viesť samostatnejší život a lepšie sa začleniť do života po opustení Centra. Vzdelávanie je realizované formou zážitkových aktivít a praktických úloh potrebných pre každodenný život. Projekt je podporovaný spoločnosťou Johnson Controls International. Prvej vzdelávacej aktivity pod vedením PhDr. Jurčíkovej sa zúčastnilo 5 zamestnancov a 5 detí vo vekovej kategórii 15-16 rokov.Samotné vzdelávanie sa uskutočnilo prostredníctvom spoločenskej hry s názvom „Finančná sloboda“, do ktorej sa všetci aktívne zapojili.  Deti si prostredníctvom hry uvedomili, aké dôležité sú  životné  zručnosti a schopnosti ako: preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, držať sa dohodnutých pravidiel, plánovať si budúcnosť, trpezlivosť, schopnosť rozhodovať sa, dôležitosť fin. plánovania, pružné reagovanie ....


Vytvorené: 22. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2019 11:08
Autor: