Navigácia

Obsah

Súťaž Volkswagen 2018

Typ: ostatné
Aj tento rok sa naše deti z detského domova zapojili do súťaže s Nadáciou Volkswagen.

Témou tohtoročnej súťaže Nadácie Volkswagen bolo vyrobiť Auto pre znevýhodnených. Naše deti poňali zadanie tak, že autíčko nazvali Rollsnail. Rozhodnutie vyrobiť práve takéto auto a čo vlastne toto auto symbolizuje, popísali deti spolu s vychovávateľmi takto :

* Zhotovením tohto auta pre znevýhodnených chceme vyjadriť prijatie osôb so znevýhodnením našou spoločnosťou v zmysle

INTEGRÁCIE – INKLÚZIE.

* Auto je priestranné a veľké – čo zobrazuje spojitosť, scelenie a prijatie všetkých so všetkými, kde nie sú rozdiely, kde sme otvorení pre všetkých, a spoločne sa učíme nažívať v láske, a porozumení.

* Tam kde sa poznávanie láskou pochopí ako naša najzákladnejšia existenciálna životná pravda.

* Poznávanie a prijatie láskou v čase, kedy do polôh symbiózneho myslenia prepracujeme snahu porozumieť a prijať v názoroch, v prístupe, v postojoch, a vnímaní heterogenity.

* Auto má iný, zvláštny tvar – čo zobrazuje potrebnosť zmien v našej spoločnosti.

* V každodennom živote sa stretávame s odlišnosťou a vnímame ju medzi svetom osôb so znevýhodnením a osôb intaktných, pričom musíme priznať, že podiel vzdialenosti týchto svetov je na strane jedných aj druhých.

* Spomínané zmeny v chápaní je potrebné zvýrazniť iným tvarom, aby sme si uvedomili, že je správne vnímať rôznorodosť, ako niečo normálne, že je správne integráciu – inklúziu vnímať, ako výhodný spoločný systém pre všetkých.

Slimák na streche auta – zobrazuje symbolické stelesnenie znevýhodnenia slimáka v jeho pomalosti, ktorý je prijímaný prírodou a je jej nedielnou súčasťou.

* Aj napriek jeho deficitu v rýchlosti a kontraste s pohybovými schopnosťami iných zvierat nie je vnímaná jeho inakosť, pomalosť, ako niečo neprijateľné, alebo nespoločenské v ríši zvierat.

 

Autu držíme palce, nech je úspešné a inšpiráciou nielen pre Volkswagen! 


Vytvorené: 25. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2018 15:39
Autor: