Obsah

Centrum pre deti a rodiny v súčasnosti

 

V súčasnosti máme v našom zariadení umiestnených  62 detí vo veku od 0 do 25 rokov. Kapacita nášho zariadenia je však 69 detí. Tieto deti sú umiestnené v štyroch rodinných domov, ktoré sú v správe detského domova.

V hlavnej budove Centra sídli vedenie, pracovníci ekonomicko-prevádzkového úseku a pracovníci úseku starostlivosti o deti.

V hlavnej budove na Kalvárskej ulici sú okrem spomenutých  úsekov umiestnené dve skupiny, a to samostatná skupina č. 2 a priestor pre mladých dospelých.

V súčasnosti má Centrum vo svojej správe v meste Ružomberok tri rodinné domy, a to na ulici I. Houdeka a dva rodinné domy na Sladkého ulici. V každom s týchto domov je umiestnených maximálne 9 detí, o ktoré sa stará 6-členný personál.

Naše zariadenie v roku 2010 zakúpilo rodinný dom, a to v obci Likavka pri Ružomberku. Po úspešnom ukončení rekonštrukcie domčeka bolo v priebehu roka 2011 do týchto priestorov presťahovaných 9 detí spolu s personálom, ktorý sa stará o zabezpečenie všetkých potrieb detí, tak ako v rodine.

V roku 2010 detský domov zakúpil stavebný pozemok na sídlisku Kľačno v Ružomberku, vhodný na stavbu dvoch rodinných domov. Financovanie stavby nových rodinných domov bude zabezpečené v rámci projektu ROP. S realizáciou projektu sa má začať v priebehu roka 2014.

Okrem toho od roku 2010 Detský domov začal s umiestňovaním detí do tzv. profesionálnych rodín. Profesionálna rodina je organizačná súčasť detského domova. Ide o domáce prostredie zamestnanca detského domova, v ktorom sa poskytuje starostlivosť určenému počtu detí V súčasnosti máme v siedmych profesionálnych rodinách umiestnených 15 detí.