Navigácia

Obsah

Činnosť Centra pre deti a rodiny 

 

Čomu sa venujeme?

 

Činnosť Centra je veľmi rôznorodá. 

V prvom rade ide o výchovnú činnosť, v ktorej sa všetci pracovníci Centra snažia, aby výchova všetkých detí bola v ich prospech a pozitívne vplývala na osobnosť každého jedného dieťaťa.

Okrem tejto výchovnej činnosti sa pre deti organizujú rôzne akcie, programy, napríklad ku dňu detí či karneval, Mikuláš alebo aj špotrové dni. Naše deti sa taktiež zúčastňujú rôznych, výtvarných či športových súťaží. 

Svoju kreativitu a zručnosť môžu deti ukázať aj na tvorivých dielňach. 

Počas letných prázdnin sa deti zúčastňujú rôznych táborov.  Tábor pod názvom Bublina v Starej Turej či pobyty na chate Havranovo, ale aj pobyt na východnom Slovensku konkrétne v Spišskej Novej Vsi  patria medzi tie tábory, ktoré mali možnosť naše deti zažiť na vlastnej koži.

Okrem letných táborov na území Slovenska mali deti možnosť stráviť čas aj v zahraničí. Pobyt v Maďarsku na zámku Chateau Foldváry zanechal u detí nezabudnuteľný zážitok, pretože tento čas strávili s dievčatami zo súťaže MISS Slovensko 2013.

Pobyt pri mori je často pre deti z detského domova kvôli finančnej náročnosti viac-menej výnimkou. Avšak vďaka sponzorom mali naše deti takúto možnosť. Grécko sa stalo tou krajinou, v ktorej nie jedno dieťa z nášho detského domova malo možnosť prvýkrát uvidieť a zažiť more.

Novú spoluprácu zahájilo Centrum aj v oblasti výmenných pobytov počas letných prázdnin. Spolupráca je na medzinárodnej úrovni. Prebehla medzi našim Centrom a detským domovom v Dobrowej Gornicze v Poľsku. Vďaka tejto spolupráci spoznali deti nových kamarátov a nadviazali s nimi kontakt, taktiež pár dní spoznávali krásu Slovenska a Poľska. 

V poslednom čase zapájame deti aj do rôznych odborných činností s terapeutickými prvkami priamo v Centre, od roku 2017 sme u nás zaviedli napríklad edukačnú muzikoterapiu s deťmi v predškoslkom a mladšom školskom veku. 

Tiež sa priamo na skupine venujeme u detí rozvoju jemnej a hrubej motoriky rôznymi pohybovými cvičeniami.

V októbri 2017 nás oslovila teta Zuzanka s felinoterapiou - terapia s mačkami. Stretáva s ďalšou skupinou detí mladšieho školského veku. Ukážky z týchto terapií môžte vidieť v našej fotogalérii.