Navigácia

Obsah

Mikuláš v Detskom domove 2017

Mikuláš v DeD Ružomberok od Komunálnej poisťovne

Dňa 06.12.2017 k nám zavítal Mikuláš a rozdal balíčky pre deti z DeD Ružomberok. Deti si pripravili krátke básničky a pesničky, Mikulášovi, čertovi aj anjelovi zaspievali a zarecitovali. Za domenu boli deti odmenené sladkými balíčkami a sponzorským darom - počíťačom, ktorý si prevzal riaditeľ Domova.