Navigácia

Obsah

Stretnutie so študentami Gymnázia sv. Andreja a kaplánom Volfom

Krátkou scénkou s vianočným posolstvom ako aj balíčkami so sladkosťami potešili deti z DeD Ružomberok študenti ružomberského Gymnázia sv. Andreja pod vedením kaplána Floriána Volfa.