Obsah

Slnečnice

 

Priestory samostatnej skupiny č. 2 sa nachádzajú v hlavnej budove Detského domova na Kalvárskej ulici č. 35 v Ružomberku. Táto skupina funguje od roku 2011.

O deti na tejto skupine sa stará 5-členný personál.

Slnečnice

Slnečnice

Slnečnice

Slnečnice

Starostlivosť o deti zahŕňa výchovný proces, prípravu na vyučovanie, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, návštevu lekárov.

Deti spolu s vychovávateľmi sa spolu starajú o čistotu priestorov, v ktorom bývajú.  Deti majú radi tanec a spev - tieto svoje talenty sa snažia vychovávatelia podporiť, a tak spolu s vychovávateľmi nie na jednu akciu Detského domova nacvičujú tance a piesne, ktorými sa prezentujú. 

Tel. kontakt: +421 444 324 070, klapka 17